Εφαρμογές πληροφορικής στην βιομηχανία (2003:Αθήνα, Ελλάδα) εμπειρίες και προοπτικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εφαρμογές πληροφορικής στην βιομηχανία εμπειρίες και προοπτικές πρακτικά ημερίδας, ΠΣΧΜ, Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Αθήνα] , 2003
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 660.2800285 Ε
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη