Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμάτων (2004:Αθήνα, Ελλάδα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμάτων, ΠΣΧΜ, Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.445 Ε
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη