Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων (2004:Αθήνα, Ελλάδα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ΕΠΕΜ, Enviroplan Μελετητική, ΠΣΧΜ, Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φυσική περιγραφή:1cd
Κωδικός DEWEY:363.7285 - (Στερεά απόβλητα:Διάθεση αποβλήτων:Περιβάλλον)
363.728 - (Διαχείριση αποβλήτων:Περιβάλλον)
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)