Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων (2004:Αθήνα, Ελλάδα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ΕΠΕΜ, Enviroplan Μελετητική, ΠΣΧΜ, Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.7285 Τ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη