Παραπομπή APA

Καλαμπόγια Ε. (2005). Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιμα μεταφοράς. Χανιά.

Παραπομπή Chicago Style

Καλαμπόγια Ε. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιμα μεταφοράς. Χανιά, 2005.

Παραπομπή MLA

Καλαμπόγια Ε. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιμα μεταφοράς. Χανιά, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.