Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιμα μεταφοράς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καλαμπόγια Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φυσική περιγραφή:130 σ. : πίν., σχ.
Κωδικός DEWEY:333.794 - (Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας:Οικονομία)
333.9539 - (Βιομάζα:Ενέργεια:Οικονομία)
DEWEY Γενικού θέματος:330 - (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)