Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μούργος Παναγιώτης
Συλλογικό Έργο: Η κοινωνία της ανακύκλωσης Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα, Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Η κοινωνία της ανακύκλωσης (2008 : Αθήνα) : Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Υλικά Συσκευασίας
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Ανακύκλωση
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2322