Το φαινόμενο του εργατικού ατυχήματος μοντέλα ατυχημάτων, ανθρώπινο λάθος, αντίληψη κινδύνου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ταργουτζίδης Αντώνιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. , 2007
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ