Φυσική περιγραφή:[134] σ.
DEWEY Γενικού θέματος:650 - (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)