Παραπομπή APA

(2005). Ευρωπαϊκά νησιά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Δείχνοντας το δρόμο προς το μέλλον. [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Ευρωπαϊκά νησιά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Δείχνοντας το δρόμο προς το μέλλον. [χ.τ.], 2005.

Παραπομπή MLA

Ευρωπαϊκά νησιά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Δείχνοντας το δρόμο προς το μέλλον. [χ.τ.], 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.