Παραπομπή APA

Μέλισσας Δημήτρης Κ. (2007). Οι χρήσεις γης και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο: Παράρτημα με σχετικές αποφάσεις ΣΕΤ και διοικητικών εφετείων, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, ΟΡΣΑ και ΟΡΣΘ, πορίσματα συνηγόρου του πολίτη, εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Παραπομπή Chicago Style

Μέλισσας Δημήτρης Κ. Οι χρήσεις γης και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο: Παράρτημα με σχετικές αποφάσεις ΣΕΤ και διοικητικών εφετείων, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, ΟΡΣΑ και ΟΡΣΘ, πορίσματα συνηγόρου του πολίτη, εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007.

Παραπομπή MLA

Μέλισσας Δημήτρης Κ. Οι χρήσεις γης και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο: Παράρτημα με σχετικές αποφάσεις ΣΕΤ και διοικητικών εφετείων, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, ΟΡΣΑ και ΟΡΣΘ, πορίσματα συνηγόρου του πολίτη, εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.