Σχεδιασμός διατομών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζερβού Αννέτα Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Εργ. Οπλισμένου Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ