Ο σεισμός της Αθήνας 1999 7 χρόνια μετά: Διδάγματα και εμπειρίες (2006:Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ο σεισμός της Αθήνας 1999 7 χρόνια μετά: Διδάγματα και εμπειρίες, ΟΑΣΠ, ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας και Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.2206 Σ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη