Παραπομπή APA

(2008). Πιλοτικές προσεγγίσεις για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. [Αθήνα]: ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Παραπομπή Chicago Style

Πιλοτικές προσεγγίσεις για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. [Αθήνα]: ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008.

Παραπομπή MLA

Πιλοτικές προσεγγίσεις για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. [Αθήνα]: ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.