Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) , (2001)
Πηγή:Ενημερωτικές Ειδήσεις από την Αναστήλωση των Μνημείων της Ακρόπολης
Γενική θεματική ενότητα:Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονική