Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι στρέψης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χαλιορής Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 (2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ - Ελληνικό τμήμα σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Στρέψη
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Αντοχή Υλικών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2338