Παραπομπή APA

Χατζηπουλίδης Γ. (2008). Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Η εφαρμογή τους στον τομέα υγείας. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Χατζηπουλίδης Γ. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Η εφαρμογή τους στον τομέα υγείας. Αθήνα, 2008.

Παραπομπή MLA

Χατζηπουλίδης Γ. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Η εφαρμογή τους στον τομέα υγείας. Αθήνα, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.