Κλίμακα αποτίμησης κριτηρίων και εναλλακτικών λύσεων σε πολυκριτηριακή αξιολόγηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσαμπούλας Δ. Α., Γιώτης Γ. Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Ιαν.- Αύγ. 2006 ; τ. 26, τεύχ. 1-2 , σ. 23-36
Λέξη-Κλειδί:Συγκοινωνιακά Εργα
Πολυκριτηριακή Ανάλυση
Λήψη Αποφάσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γενική θεματική ενότητα:ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620