Νέος κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος ΚΤΧ 2008 ΦΕΚ 1416 Β/17 Ιουλίου 2008

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο , 2008
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ