Η προβληματική του κάθε αναπτυξιακού έργου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διπλή ζεύξη Μαλιακού Κόλπου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Διπλή ζεύξη Μαλιακού Κόλπου (2008 : Αθήνα) : / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Τεχνικά Εργα
Κοστολόγηση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο