Εκτροπή Αχελώου Ποταμού και αξιοποίηση της θεσσαλικής πεδιάδας Σχέδια έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Γεωργίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Χάρτης
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , [χ.χ.]
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 627.5094954 Ε
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη