Αξιολόγηση μεθόδων για τον υπολογισμό της κλασματικής διάστασης επιφανειών βράχου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Στρατάκος Ιωάννης Λ., Σακελλαρίου Μιχαήλ Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ I , Ιαν.- Αυγ. 2006 ; τ. 26, τεύχ. 1-2 , σ. 71-86
Λέξη-Κλειδί:Μορφοκλασματική Διάσταση
Φράκταλ
Βραχομηχανική
Βραχομάζα
Θραύση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620