Ανοικτή γραμμή βοήθειας σε θέματα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασεις φυσικού αερίου και υγραερίου Safety and health good practices guides for natural gas and liquid petroleum gas

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Φυσικό Αέριο Μακεδονίας A.E., Sigma Consultants Ε.Π.Ε., Naturgas Midt-Nord, DK, University of Leeds - Dept. of Chem. Engineering, UK
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία , [2001]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.11 ΑΝΟ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη