Περί "ισοδυναμίας" τίτλων -Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φάφαλη Παρασκευή, Βλάχος Γεώργιος, Στεργίου Ευάγγελος, Τσιλίκας Βάιος, Κατσιώτης Νικόλαος
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, ΕΜΠ
Άλλοι συγγραφείς: Τάσιος Θεοδόσιος Π. (Σχεδιαστής Τυπογραφικών Στοιχείων)
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2008
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο