Παραπομπή APA

Φάφαλη Παρασκευή, & Τάσιος Θεοδόσιος Π. (2008). Περί "ισοδυναμίας" τίτλων: -Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Φάφαλη Παρασκευή, and Τάσιος Θεοδόσιος Π. Περί "ισοδυναμίας" τίτλων: -Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ. Αθήνα, 2008.

Παραπομπή MLA

Φάφαλη Παρασκευή, and Τάσιος Θεοδόσιος Π. Περί "ισοδυναμίας" τίτλων: -Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ. Αθήνα, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.