Ελεγχος υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων Εφαρμογή συστήματος ποιότητας, σε χώρους υγειονομικού περιβάλλοντος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σαμπατακάκης Μ., Καλαιτζή-Θεού Πουλχερία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συμπόσιο για την τυποποίηση
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Συμπόσιο για την τυποποίηση (2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ - Τμ. Επιστημ. & Αναπτυξ. Έργου, Τμ. Τυποποίησης
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Τροφίμων
Συστήματα Ποιότητας
Ελεγχος Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συμποσίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2351