Τήρηση προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών σε έργα πολιτικού μηχανικού της ΔΕΗ, μέσω των εργαστηρίων του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της επιχείρησης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σακελλαρίου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συμπόσιο για την τυποποίηση
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Συμπόσιο για την τυποποίηση (2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ - Τμ. Επιστημ. & Αναπτυξ. Έργου, Τμ. Τυποποίησης
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πρότυπα
Τεχνικές Προδιαγραφές
Εργα Μηχανικού
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συμποσίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2351