Υποθετική θραύση φράγματος Εκτίμηση απωλειών ζωής για την αποτίμηση της διακινδύνευσης πλημμύρας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πιστρίκα Α., Τσακίρης Γεώργιος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο μεγάλων φραγμάτων Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο μεγάλων φραγμάτων (1ο : 2008 : Λάρισα) / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Φράγματα
Πλημμύρες
Θραύση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο