Τριμερείς συνθέσεις υδρασβέστου-ποζολάνης-τσιμέντου ως βάση για το σχεδιασμό κονιαμάτων & ενεμάτων για την επισκευή ιστορικών τοιχοποιϊών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τουμπακάρη Ελένη-Εύα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η αντισεισμικότητα των παραδοσιακών κατασκευών Ζητήματα εφαρμογής ήπιων επεμβάσεων για την ενίσχυσή τους - Παραδείγματα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Η αντισεισμικότητα των παραδοσιακών κατασκευών (2008 : Αθήνα) : Ζητήματα εφαρμογής ήπιων επεμβάσεων για την ενίσχυσή τους-Παραδείγματα / / ΤΕΕ, ΥΠ.ΠΟ-Δ/νση Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων
Λέξη-Κλειδί:Υδράσβεστος
Ποζολανικά Κονιάματα
Τσιμεντοκονιάματα
Τοιχοποιίες
Ιστορικά Κτίρια
Συντήρηση Κτιρίων
Ενέματα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2355

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1401