Δραστηριότητες στο χώρο της εμβιομηχανικής/ βιοϊατρικής τεχνολογίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Προβατίδης Χριστόφορος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παρουσίαση ερευνητικών και επαγγελματικών δράσεων στα πεδία της εμβιομηχανικής και τεχνολογίας στην εμβιοιατρική
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Παρουσίαση ερευνητικών και επαγγελματικών δράσεων στα πεδία της εμβιομηχανικής και τεχνολογίας στην εμβιοιατρική (2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ - Τμ. Επιστημ. & Αναπτυξιακού Έργου
Λέξη-Κλειδί:Εμβιομηχανική
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Ιατρική Τεχνολογία
Γενική θεματική ενότητα:ΙΑΤΡΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2357