Ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα Μηχανικής του ΕΜΠ στην περιοχή της εμβιομηχανικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δαφαλιάς Ι. Φ., Κουρκουλής Σ., Ευταξιόπουλος Δημήτηρς
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παρουσίαση ερευνητικών και επαγγελματικών δράσεων στα πεδία της εμβιομηχανικής και τεχνολογίας στην εμβιοιατρική
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Παρουσίαση ερευνητικών και επαγγελματικών δράσεων στα πεδία της εμβιομηχανικής και τεχνολογίας στην εμβιοιατρική (2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ - Τμ. Επιστημ. & Αναπτυξιακού Έργου
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εμβιομηχανική
Βιοϊατρική Τεχνολογία
Μηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΙΑΤΡΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:[39] σ. : εικ., σχ.
DEWEY Γενικού θέματος:610 - (ΙΑΤΡΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)