Μέγεθος και κατανομή σεισμικών ωθήσεων γαιών σε τοίχους αντιστήριξης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλούτσης Κωνσταντίνος, Κυρίτσης Δημήτριος-Αλέξανδρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2008
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.164 Κ