Επιμόρφωση και εκπαίδευση στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση (2008:Αθήνα, Ελλάδα) Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Επιμόρφωση και εκπαίδευση στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ΥΠ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο , 2008
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 350.000715 E
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 350.000715 EΠΙ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη