Ενίσχυση κτιρίων με σύνθετα υλικά (2008:Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) Σεμινάριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ενίσχυση κτιρίων με σύνθετα υλικά Σεμινάριο, ΑΠΘ, ΙΤΣΑΚ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2008
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Εισήγηση Α. Ι. Κάππου
Εισήγηση Γ. Ε. Θέρμου
Εισήγηση Θ. Ν. Σαλονικιός
Εισήγηση Α. Ι. Κάππου
Εισήγηση Γ. Ι. Μιτολίδης
Εισήγηση Γ. Ε. θέρμου