Ασκήσεις γεωδαισίας θεμελιώδη προβλήματα, σφάλματα, γηπεδομετρία, οδεύσεις, τριγωνισμός, υψομετρία, ταχυμετρία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1974
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.1 Π
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη