Παραπομπή APA

Γιαννάκου Αμαλία. (2008). Σεισμική συμπεριφορά κεκλιμένων πασσάλων: Επιζήμιος ή ευνοϊκός ο ρόλος τους.

Παραπομπή Chicago Style

Γιαννάκου Αμαλία. Σεισμική συμπεριφορά κεκλιμένων πασσάλων: Επιζήμιος ή ευνοϊκός ο ρόλος τους. 2008.

Παραπομπή MLA

Γιαννάκου Αμαλία. Σεισμική συμπεριφορά κεκλιμένων πασσάλων: Επιζήμιος ή ευνοϊκός ο ρόλος τους. 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.