Προετοιμασία για το 3ο Συνέδριο Βιομηχανίας "Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Προετοιμασία για το 3ο Συνέδριο Βιομηχανίας Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης Πρακτικά, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2006
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Επιχειρήσεις
Ανάπτυξη
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας