Παραπομπή APA

Γεωργαράκος Τάκης. (2008). Πειραματικός έλεγχος σεισμικής συμπεριφοράς τοιχών ωπλισμένης γης στην νέα δονητική τράπεζα του Εργαστηρίου εδαφομηχανικής ΕΜΠ.

Παραπομπή Chicago Style

Γεωργαράκος Τάκης. Πειραματικός έλεγχος σεισμικής συμπεριφοράς τοιχών ωπλισμένης γης στην νέα δονητική τράπεζα του Εργαστηρίου εδαφομηχανικής ΕΜΠ. 2008.

Παραπομπή MLA

Γεωργαράκος Τάκης. Πειραματικός έλεγχος σεισμικής συμπεριφοράς τοιχών ωπλισμένης γης στην νέα δονητική τράπεζα του Εργαστηρίου εδαφομηχανικής ΕΜΠ. 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.