Παραπομπή APA

(2000). Τομεακό πρόγραμμα τουρισμού: Κ.Π.Σ. 1994-1999. [χ.τ.].

Παραπομπή Chicago Style

Τομεακό πρόγραμμα τουρισμού: Κ.Π.Σ. 1994-1999. [χ.τ.], 2000.

Παραπομπή MLA

Τομεακό πρόγραμμα τουρισμού: Κ.Π.Σ. 1994-1999. [χ.τ.], 2000.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.