Ισοδύναμοι συντελεστές απόσβεσης για μη κανονικές καθ' ύψος κατασκευές σκυροδέματος/ χάλυβα και εφαρμογή τους στον ΕΑΚ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαγεωργίου Αθανάσιος, Γαντές Χαράλαμπος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (3ο : 2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΕΤΑΜ, ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής
Λέξη-Κλειδί:Χαλύβδινες Κατασκευές
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Αντισεισμικός Κανονισμός
Σεισμική Απόκριση
Μεταλλικές Κατασκευές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2368