Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισμική κάμψη των εναλλάξ εφελκυόμενων και θλιβομένων πελμάτων τοιχωμάτων Ο. Σ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χρυσανίδης Θεόδωρος, Τέγος Ιωάννης Α., Παλόγος Γεώργιος, Χριστοδούλου Στυλιανός
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (3ο : 2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΕΤΑΜ, ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Σεισμική Απόκριση
Τοιχώματα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Σεισμική Φόρτιση
Σεισμική Καταπόνηση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2368