Παραπομπή APA

Σίσκος Γίαννης. (2008). Μοντέλα αποφάσεων: μεθοδολογία επιχειρησιακής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Παραπομπή Chicago Style

Σίσκος Γίαννης. Μοντέλα αποφάσεων: μεθοδολογία επιχειρησιακής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2008.

Παραπομπή MLA

Σίσκος Γίαννης. Μοντέλα αποφάσεων: μεθοδολογία επιχειρησιακής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.