Μελέτη χωρικών επιπτώσεων των κοινωτικών προγραμμάτων και πολιτικών στο επίπεδο της Περιφέρειας Ηπείρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ - Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος - Δ/νση Χωροταξίας
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : PRISMA ε.π.ε. , 1996
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ