Διατηρητέα κτίρια και στοιχεία ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Παραδοσιακοί οικισμοί και οικιστικά σύνολα - Ιστορικά κέντρα και πόλεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παρθενόπουλος Κωνσταντίνος, Καμπούρη Ευαγγελία, Δούση Μαρία, Παρθενοπούλου Νικολέτα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας - ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2009
Λέξη-Κλειδί:Διατηρητέα Κτίρια
Νομοθεσία
Αποκατάσταση Κτιρίων
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο