Μέγεθος και κατανομή σεισμικών ωθήσεων σε άκαμπτους τοίχους αντιστήριξης, με χρήση οριακής ανάλυσης τάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κλουκίνας Παναγιώτης, Μυλωνάκης Γεώργιος Εμμ., Παπαντωνόπουλος Κωνσταντίνος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (3ο : 2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΕΤΑΜ, ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής
Λέξη-Κλειδί:Σεισμική Παραμόρφωση
Σεισμική Φόρτιση
Τοίχοι Αντιστήριξης
Αντισεισμική Μηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2368