Παραπομπή APA

Καλαμπόκα Βασιλική. (2008). Καταγραφή και κωδικοποίηση κτιρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μνημείων και ιστορικών τόπων των πόλεων Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Αγρίνιο.

Παραπομπή Chicago Style

Καλαμπόκα Βασιλική. Καταγραφή και κωδικοποίηση κτιρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μνημείων και ιστορικών τόπων των πόλεων Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Αγρίνιο, 2008.

Παραπομπή MLA

Καλαμπόκα Βασιλική. Καταγραφή και κωδικοποίηση κτιρίων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μνημείων και ιστορικών τόπων των πόλεων Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Αγρίνιο, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.