ΜΥΗΕ μόνο ή και μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα; Ο ρόλος τους στο ενεργειακό σύστημα της χώρας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στεφανάκος Ι. Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας προσυνεδριακή εκδήλωση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Η συμβολή των υδροηλεκτρικών έργων στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας (2009 : Ιωάννινα) : προσυνεδριακή εκδήλωση / / ΤΕΕ, ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου
Λέξη-Κλειδί:Υδροηλεκτρικά Εργα
Υδατικό Δυναμικό
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διασυνδεδεμένα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο της παρουσίασης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2380