Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήματος Λάρισας Α' στάδιο: Ανάλυση, αξιολόγηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσακίρης Στέλιος, Καραθανάση Εφη
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ - Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος - Δ/νση Χωροταξίας, Ευρωπαϊκή Ενωση
Κατηγορία Υλικού: Οπτικός δίσκος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 2007
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 711.3094954 Ρ