Ανάλυση καταγραφών σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων και συσχέτισή τους με αποτελέσματα προσομοίωσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μάκρα Κωνσταντίνα Α., Ραπτάκης Δημήτριος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (3ο : 2008 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΕΤΑΜ, ΕΜΠ - Εργ. Εδαφομηχανικής
Λέξη-Κλειδί:Σεισμοί
Σεισμολογία
Επιταχυνσιογραφήματα
Προσομοίωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο