Παραπομπή APA

Νταβλιάκος Γεώργιος. (2008). Ελεγχος φέρουσας ικανότητας διατηρητέου κτιρίου και διερεύνηση της εξάρτησής της από την θεώρηση ταυτόχρονων εντατικών μεγεθών φασματικής ανάλυσης.

Παραπομπή Chicago Style

Νταβλιάκος Γεώργιος. Ελεγχος φέρουσας ικανότητας διατηρητέου κτιρίου και διερεύνηση της εξάρτησής της από την θεώρηση ταυτόχρονων εντατικών μεγεθών φασματικής ανάλυσης. 2008.

Παραπομπή MLA

Νταβλιάκος Γεώργιος. Ελεγχος φέρουσας ικανότητας διατηρητέου κτιρίου και διερεύνηση της εξάρτησής της από την θεώρηση ταυτόχρονων εντατικών μεγεθών φασματικής ανάλυσης. 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.